Spremljajte nas

Copyright 2015 Črtica in druge zgodbe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Vsa objavljena vsebina v prostorih podjetja Črtica in druge zgodbe, d.o.o., Gorišnica 118, 2272 Gorišnica (v nadaljevanju Črtica), na spletni strani www.crtica.si ter na spletnih družbenih omrežjih (razen komentarjev obiskovalcev), vključno s fotografijami in video posnetki, je last podjetja Črtica in druge zgodbe, d.o.o. in je avtorsko zaščitena. Vsakršno kopiranje, spreminjanje in objavljanje teh del brez dovoljenja, v komercialne ali privatne namene, je prepovedano in se bo kazensko in odškodninsko preganjalo po slovenski in mednarodni zakonodaji.


1. FOTOGRAF, VIDEOGRAF IN GRAFIČNI OBLIKOVALEC

FOTOGRAF je oseba (profesionalen fotograf ali profesionalna fotografinja), specializirana za področje profesionalnega fotografiranja, postprodukcije in izdelavo fotografij.

VIDEOGRAF je oseba (profesionalen videograf ali profesionalna videografinja), specializirana za področje profesionalnega snemanja, video-montaže in postprodukcije video zapisa.

GRAFIČNI OBLIKOVALEC je oseba (profesionalen grafični oblikovalec ali profesionalna grafična oblikovalka),
specializirana za področje profesionalnega grafičnega oblikovanja.

2. AVTORSKA PRAVICA

Črtica je edini avtor in lastnik vseh pravic nad fotografijo, video zapisom in vsemi stopnjami grafičnega oblikovanja. Vse foto- in video posnetke, kot tudi izdelke, ki so rezultat grafičnega oblikovanja, je prepovedano kakorkoli spreminjati, kopirati in/ali razmnoževati, če ni s pogodbo določeno drugače. Vsakršna kršitev teh pravic je predmet kazenskega in odškodninskega pregona po slovenski in mednarodni zakonodaji. Stranka lahko določene pravice (razen avtorstva) odkupi po veljavnem ceniku. V tem primeru se sestavi pisna pogodba.

3. UPORABA DEL V NAMEN PROMOCIJE

Črtica je edini lastnik foto- in video posnetkov ter končnih izdelkov grafičnega oblikovanja in si pridržuje pravico objave teh del v promocijske namene, in sicer v lastnih poslovnih prostorih (v fizični in digitalni obliki), na spletni strani www.crtica.si, za promocijski material/ponudbe (v fizični in digitalni obliki; v lastnih prostorih ali na spletnih strani www.crtica.si ter na spletnih družbenih omrežjih), na spletnih fotografskih, videografskih in oblikovalskih portalih in na spletnih družbenih omrežjih ter za namene tekmovanj (foto, video natečajev in natečajev v sklopu grafičnega oblikovanja). Za vse ostale namene je potrebno pisno soglasje naročnika. Naročnik lahko pisno zahteva umik določene fotografije po objavi, a le v primeru, če ni pred tem že bilo oddano pisno soglasje o objavi s strani naročnika.

4. ROKI DOBAVE

FOTOGRAFIJA: Dobavni rok je odvisen od vrste storitve v sklopu fotografije in izbranega paketa ter je določen pri vsaki obliki fotografiranja posamično. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni fotograf in/ali Črtica ne odgovarjata.
VIDEOGRAFIJA: Dobavni rok je odvisen od vrste dogodka, oziroma vsebine, ki je predmet snemanja in je določen za vsako obliko dogodka, oziroma vsebine, posamično. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni videograf in/ali Črtica ne odgovarjata.
GRAFIČNO OBLIKOVANJE: Dobavni rok je določen z naročilnico, ki predstavlja pisno pogodbo med Črtico in naročnikom. Za prekoračitev rokov v primeru višje sile ali nenadne bolezni grafični oblikovalec in/ali Črtica ne odgovarjata.

5. TAKOJŠNJA IZVRŠITEV NAROČILA

Takojšnja izvršitev naročila pomeni, da se naročilo izvrši v krajšem času, kot je za naročilo te vrste določeno. V tem primeru se cena storitve, določene s cenikom, zviša za 30%.

6. DODATNA NAROČILA PROFESIONALNIH FOTOGRAFIJ

Fotograf samostojno izbere določeno število fotografij, ki jih bo naročnik dobil.
Naročnik lahko, v 14 dneh po prejetju fotografij, poleg teh naroči še dodatne uspele fotografije iz indeksa ali kataloga, ki se zaračunajo po veljavnem ceniku. Po tem obdobju se obdelane fotografije arhivirajo, preostale pa izbrišejo.

7. PONAROČILO ŽE IZDELANIH PROFESIONALNIH FOTOGRAFIJ

Ponaročilo uspelih, obdelanih in že izdelanih fotografij, nima časovne omejitve in se zaračuna po veljavnem ceniku. Za ponaročila fotografij po preteku treh (3) mesecev od storitve se zaračunajo tudi stroški arhiviranja po veljavnem ceniku.

8. ORIGINALI

Originalnih foto- in video posnetkov naročnik ne more dobiti, ker je obdelava bistven del poti do končnega izdelka. Pri grafičnem oblikovanju je razmerje med Črtico in naročnikom določeno z naročilnico.

9. ARHIV

V primeru višje sile, ali nepredvidljivih dogodkov, fotograf, videograf, grafični oblikovalec in/ali Črtica ne odgovarjajo za izgubo lastnih in posredovanih originalnih ali obdelanih datotek, posnetih fotografij in video posnetkov.

10. AMATERSKE FOTOGRAFIJE

Amaterska fotografija je vsaka fotografija, ki ni avtorsko delo Črtice.

Amaterske fotografije se ne arhivirajo in se po izdelavi brišejo.
Na željo naročnika pa se jih lahko arhivira za največ en (1) mesec pri čemer se zaračunajo stroški arhiviranja.

11. NEIZVRŠITEV NAROČILA

Če fotograf / videograf / grafični oblikovalec ne more izvršiti naročene storitve zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila) ali zaradi nenadne bolezni fotografa / videografa / grafičnega oblikovalca, le-ta in/ali Črtica  do naročnika nimajo nobene obveze.

12. PRITOŽBE

Pritožbe na izgled končnega izdelka niso možne. Vsak končni izdelek je rezultat trenutnega umetniškega navdiha fotografa / videografa in je kot tak avtorski izdelek Črtice. Pritožba in/ali reklamacija je mogoča le v primeru očitne tehnične napake ali fizične poškodbe končnega izdelka.

Reklamacijo tehnične napake in/ali poškodbe izdelanih fotografij je, zaradi občutljive narave izdelka, mogoče uveljavljati izključno ob prevzemu le-teh.

Rok za uveljavljanje reklamacije pri ostalih izdelkih je 8 dni.
Pri grafičnem oblikovanju je razmerje med Črtico in naročnikom določeno z naročilnico.

13. NESOGLASJE

Fotograf in naročnik se dogovorita, da bosta reševala vse spore, ki bi nastali iz njunega naročniškega razmerja sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora   ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

14. CENE

Cene so obračunane po veljavnem ceniku, ki je javno dostopen na sedežu podjetja Črtica in druge zgodbe, d.o.o. (Gorišnica 118, 2272 Gorišnica). Cene veljajo na dan naročila, ali na dan opravljene storitve, razen ob plačilu 100% avansa, takrat velja cena na dan plačila.
Cene se lahko kadarkoli spremenijo, brez predhodnega obvestila.

15. PLAČILO STORITEV

Naročnik mora plačilo storitev izvesti ob opravljeni storitvi ob izstavitvi računa oziroma v roku navedenem na računu, v nasprotnem se mu računajo zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti računa. Pri storitvah v vrednosti nad 100 eur naročnik plača 50% avansa.

16. ROK ZA PREVZEM NAROČILA

Naročnik je dolžan svoje naročilo prevzeti v najkrajšem možnem času odkar prejme obvestilo, da je njegovo naročilo končano in pripravljeno na prevzem. Naročilo / izdelek se hrani v poslovnih prostorih Črtice največ dva (2) meseca od poslanega obvestila in največ tri (3) mesece od opravljene storitve, če ni z naročilnico določeno drugače. Po tem roku Črtica za izgubo ali poškodbe izdelka ne odgovarja, naročnik pa je dolžan plačati za storitev. Če naročnik v tem roku svojega naročila / izdelka ne prevzame, se mu po preteku roka za prevzem naročila, tudi izstavi in pošlje račun za opravljeno storitev.

17. POPUSTI

Popusti se ne seštevajo. Popust ne velja za akcijske cene. Popust velja le za ceno paketnih storitev in ne za ostale storitve (prevoz, dodatna naročila, ponaročila…).

18. DARILNI BON

Darilni bon lahko koristi le naslovnik napisan na bonu. Bon se lahko koristi v 12 mesecih od dneva navedenega na bonu. Menjava bona za gotovino ni možna.
Nakup vrednostnega bona je mogoč v vrednosti izbrane storitve.
Darilni bon velja za storitev z vsebino kakršno je storitev imela na datum nakupa darilnega bona.

19. POTNI STROŠKI 

V vseh paketih kjer je prevoz že vključen v ceno, se po veljavnem ceniku obračuna vsak kilometer nad vključenimi kilometri oddaljenosti od sedeža Črtice. Upošteva se najhitrejša možna pot. V paketih kjer prevoz ni vključen se obračuna vsak kilometer poti od sedeža Črtice po veljavnem ceniku.


20. SPREJEM SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Naročnik katerekoli storitve pri Črtici s samim naročilom storitve izjavlja, da je seznanjen z vsebino teh splošnih pogojev poslovanja, se v celoti z njimi strinja in jih istočasno v celoti tudi sprejema. Te splošne pogoje je mogoče spreminjati le s pisno pogodbo.


Splošni pogoji poslovanja so veljavni od 1.1.2016

Črtica in druge zgodbe, d.o.o., Gorišnica 118, 2272 Gorišnica

DELOVNI ČAS

Po dogovoru.

In v sredo 9.00 – 12.00 ter 13.00 – 17.00

Kontakt

040 872 667
info@crtica.si
Facebook stran Črtica in druge zgodbe

december 2018
P T S Č P S N
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31